Устойчива тенденция на дървена конструкция

Напоследък се наблюдава устойчива тенденция на вътрешната миграция в България, при която над 37% от хората, предимно на млада възраст, се местят да живеят от града на село по данни на Института за изследване на населението и човека при БАН. Тази тенденция е свързана с новия начин на мислене, еко-култура на хранене, поведение и живеене. Хората търсят качество на здравословен начин на живот близо до природата и нашата дървена конструкция на куполна къща.

Човечеството, технологиите и улесненията в нашето ежедневие се развиват с огромни темпове

За съжаление това води до още по-голям спад в качеството на живот в големите градове и рисковете, който крие той.
Замърсяването на въздуха и храната – Според проучване на Европейската агенция за околната среда от 2018г – България е държавата с най-замърсен въздух в Европейския съюз. Ежедевното поглъщане на милиони финни прахови частици води до редица аспираторни заболявания и аномалии в човешкото тяло. Този проблем преплетен с химикалите и новите модифицирани храни , които приемаме доброволно в нашите организми очертават един малък аспект от настоящето ни и ясно показват магистралата към бъдещето ни.

До 2030 година2/3 от населението на Земята ще живее в градовете,  прогнозира ООН в свой доклад.

До 2050 година 90% от населението на Земята е концентрирано в няколко стотин мегаполиса.

До какво довежда това може да се види на примера на сегашната карантина! Имаме усещане, че сега е тренировка за нещо много по-сериозно… Освен това зад целия рози коронован шум някак незабелязано мина закон, даващ зелена светлина на 5G в България!)

Градовете и техните жители ще са свързани помежду си в мрежи

  • оптимизирани в сферата на потребление на енергия,
  • транспорта, логистиката, здравеопазването,
  • развлекателния сектор и много други.

Всички тези услуги се основават на събиране на данни!

Какви могат да бъдат решенията?

Дървена конструкция на куполна къща е с много по-малко тегло от стомано-бетонова конструкция на конвенционална сграда и е  възможно да бъде изпълнена върху ивичен фундамент или точкови бетонови фундаменти, без метална решетка в основата на къщата. По този начин осигуряваме наличие на здравословното за човека естествено магнитно поле.