Трудова медицина

Трудова медицина

Професионалната медицина е насочена към предотвратяване на заболявания и подобряване здравето на работниците. Необходимо е, физиолозите по  трудовото здраве трябва да са компетентни и отговарящи за:

 • Да познава потенциалните опасности на работното място, включително токсичните свойства на използваните материали.
 • Да може да работи със служител.
 • Да може да диагностицира и лекува професионални заболявания и наранявания.
 • Знайте за рехабилитационните практики, здравното образование и правителствените закони и разпоредби относно здравето на работното място.
 • Да може да управлява предоставянето на медицински услуги.

Трудовата медицина може да се опише като:

 • „работа, която интегрира клинична медицина, изследвания и застъпничество за хора, които се нуждаят от помощта на здравни специалисти, за да получат известна степен на справедливост и здравни грижи за болестите, които страдат в резултат на това, че компаниите се стремят към най -големите печалби, които могат да генерират, независимо от въздействие върху работниците или общностите, в които работят. „

Службата по трудова медицина не се явява лечебно заведение, по смисъла на българския закон и в този смисъл не притежава  право да се занимава с лечебна дейност.

Докторите по хигиена на труда преминават през съответно обучение и се преквалифицират, за да покрият изискванията на „Трудовата медицина“.

Фирма ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД е водещ доставчик на услуги по здраве и безопасност при работа.

За контакти с нас – телефон: 0700 800 10

Намираме се в София, Нашият Централен офис,1612 е в ж.к. Лагера, ул. Троянски проход No.16.

Службата по Трудова медицина

Службата по Трудовата медицина трябва да отговаря на международните изисквания за специалността и тя от своя страна изисква от лекарите задълбочени знания и умения по следните дисциплини и показатели:

 1. Клинични способности;
 2. Здраве и Опазване на околна среда;
 3. Държавно Законодателство;
 4. Оценка за трудоспособност и инвалидност;
 5. Здраве и работоспособност;
 6. Токсикология;
 7. Разпознаване, оценка и контрол на риска;
 8. Спешна медицина. Как да се подготвим за бедствия и аварии;
 9. Здравен мониторинг, превенция на заболяванията;
 10. Разни проекти по трудова медицина.