Проприоцепция и постурално равновесие

Проприоцепция и постурално равновесие, полезна информация от експертите по кинезитерапия

Проприоцепция и постурално равновесие

Равновесието е единственият и най-важен фактор, подчертаващ двигателните стратегии в затворена кинетична верига. Ефективното и умело изпълнение на двигателните стратегии са важна предпоставка за добро спортно изпълнение. Правилното поддържане на постурално равновесие е ключов компонент при рехабилитацията на  травматични ставни проблеми и не бива да се пропуска. Обикновено се обръща внимание изолирано на ставната механика, подобряване обема на движение, локално въздействие на околоставната мускулна сила и издръжливост. А се пренебрегва работа върху подсилване на аферентната информация, за да се подобри в последствие системата за постурален контрол.

За поддържане на адекватен постурален контрол се изисква сензорно отчитане за движение на тялото, интегриране на информацията в централните ядра и последващо адекватно изпълнение на мускулно-скелетен отговор. Позицията на тялото във връзка с гравитацията и околната обстановка се определя от комбинираните визуални, вестибуларни и сомато-сензорни сигнали. Равновесните движения включват контролирани и координирани движения по кинетичната верига. Всички тези процеси са особено важни за функционалната дейност и спортно-ориентираните движения.

Постурално равновесие

Съществува тясна връзка между баланс и постурално равновесие и като термини в практиката често се използват равностойно. Балансът е процес на поддържане на общия център на тежестта (ОЦТ) в рамките на опорната площ на тялото (Nasher 1993). Постуралното равновесие е малко по-широко понятие, което описва балансираното състояние на силите действащи върху ОЦТ и предизвикващи минимални отклонения (Johansson & Magnusson 1991). ОЦТ се движи минимално (постурално отклонение) около равновесната точка в периода на усвояване на постурално равновесие.

От клинична гледна точка тялото поддържа ОЦТ в минимални граници на стабилност (ГС) чрез изравняване на действащите сили и оптимално алиниране на ставните сегменти. Границата на стабилност се характеризира с максималните антеро-постериорни и медио-латерални ъгли. Те поддържат вертикалната проекция на ОЦТ в зоната, представляваща опорна площ. В случаите, когато тези ъгли се увеличат и надминат ГС, постуралното равновесие намалява и индивидът може да падне, освен ако не приложи някоя от ефективните постурални стратегии, а именно глезенна, бедренна или крачкова (Nasher 1993).

Травми и постурално равновесие

В продължение на много години се твърди, че при наличие на преразтягане и увреда на лигаменти се наблюдава намаляване на проприоцептивния механизъм, необходим за поддържане на правилно статично равновесие, въпреки че съществува адекватна обратна връзка от невроните на травмирания крайник. Изследователи разкриват тези увреди при индивиди с глезенна травма (Freeman 1965, Guskiewicz & Perrin 1996, Tropp et al 1984) и травма на предна кръстна връзка в коляното (Barret 1991, Noyes et al 1991). Предполага се, че липсата на обратна проприоцептивна връзка при такива травми води до прекалено или неправилно натоварване в ставата (Co et al 1993). Wilkerson и Nitz (1994) твърдят, че наличието на капсуларна лезия пречи на предаването на аферентните импулси от ставата. Те обръщат специално внимание на факта, че съществува промяна в аферентния нервен код, който се предава на ЦНС.

Намалената проява на рефлекси от моторните неврони може да e резултат следствие на едно от двете състояния: намален проприоцептивен вход към ЦНС или увеличена активност за инхибиране на интерневроните в гръбначния мозък. Тези фактори могат да доведат до прогресивна дегенерация в ставата и продължителен дефицит в ставната динамика, равновесие и координация.

Публикации

Редица автори изучават промяната в постуралните стратегии при наличие на травма или засягане на сензорната система. Horak и екипът му (1990) съобщават, че индивиди с вестибуларни смущения използват по-малко бедрената стратегия. Докато обратното, индивиди със сомато-сензорни смущения използват бедрена стратегия повече. Травмите и процеса на стареене променят използвания стереотип на поддържане на постурално равновесие, а пациенти с мускулно-скелетни травми използват различни постурални модели.

Изследователи съобщават, че пациенти с функционална глезенна нестабилност (Tropp & Odennrick 1988) или хронична болка в кръста (Byl & Synott 1991) демонстрират предпочитание към предимно бедрена стратегия (пред глезенна), за да запазят постурална стабилност. Други научни наблюдения констатират, че по-възрастните пациенти използват повече бедрена стратегия спрямо по-младите индивиди (Okada et al 2001) или използват предимно крачкова стратегия, демонстрирайки загуба на глезенна стратегия (Woolacott 1986).

Полезна информация за проприоцепция:

Много полезна информация, може да намерите в книгата на Таня Светославова Груева-Панчева, доктор – Проприоцепция и нервно-мускулен контрол на долен крайник

Снимки за проприоцепция може да намерите на този линк в Google

Повече информация за проприоцепция, може да намерите в Свободната енциклопедия Уикипедия.

Полезни видео клипове с упражнения за проприоцепция и упражнения, които може да правите в къщи:

Shoulder Exercise – The Four Cardinal Planes – Kinetic Health

21 exercices de base proprioception bas du corps

Shoulder (glenohumoral joint) stability exercise

Още полезни и интересни публикации, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО