Далечни системи за навигация

Далечни системи за навигация, полезна информация от нашите експерти и съвети за използване на пътна помощ при необходимост по време на пътуване.

Далечни системи за навигация

Системите от този вид се използват в междуградските и международните превози. Когато разстоянието между ДЦ и обектите е десетки хиляди километри. За такива системи най-подходящата комуникационна среда са спътниковите канали. Разбира се, че може да се използват и клетъчни комуникации. Но ако транспортните средства ще пътуват в Сибир, пустини и други райони без клетъчно покритие, то спътниковите връзки са без алтернатива.

За географския район, в който се намира България са актуални две различни спътникови системи за връзка. На базата на геостационарни спътници (INMARSAT и EUTELSAT). И на базата на нискоорбитални спътници (Iridium, Global, Orbocomm). За нискоорбиталните спътници се твърди, че имат добри перспективи. Но днешния ден и близкото бъдеще са на диспечерските системи, базирани на INMARSAT.

INMARSAT е международен консорциум, образуван през 1979 г. и включва 79 страни. INMARSAT разполага със свой квартет спътници от второ поколение. Два спътника INMARSAT3 и ползва под аренда от MARECS (Европейска космическа агенция) капацитета на три INTELSAT и три MARSAT. Цялата тази армада стационарни спътници осигурява високонадеждни мобилни връзки на територията на Земята. С изключение на приполярните области.

Добрият прием на системата от много потребители са насърчили консорциума  да вземе през 1995 г. решение за поддържането и развитието й. В тази връзка е решено, в системата да бъдат включени нови 12 подвижни спътника на височина около 10 000 km, разположени на кръгова орбита в две равнини с наклон от 450. В системата ще има 20 наземни станции за обезпечаване на връзка между спътниците и с националните и международни телекомуникационни системи.

В рамките на системата INMARSAT през 1992 г. е разработена технологичната концепция Standart С, предназначена за транспортни приложения и по специално за глобално двустранно предаване на кодирани текстови съобщения с определена дължина. Времето за доставяне на съобщението до адресанта не превишава 5-7 min.

       Диспечерските системи, изградени на базата на EUTELSAT имат почти същите функции, но само на територията на Европа.

Бордовият комплекс апаратура се състои от спътникова станция (обслужва както навигационните, така и комуникационните спътници и има размерите на автомобилен касетофон), съвместена комуникационна и навигационна антена, бордови компютър и набор различни датчици. Бордовият компютър предава информация за месторазположението през зададен интервал или по запитване от ДЦ. Освен това в ДЦ се получава информация за състоянието на всички включени датчици (за техническото състояние на автомобила, за несанкционираното отваряне на контейнер, за наличие на гориво, за спиранията, за транспортни произшествия и аварии).

Водачът и диспечерът могат да обменят помежду си текстови съобщения с произволна форма, което практически заменя гласовата връзка. Последната е технически възможна, но е доста скъпа, още по-вече на такива големи разстояния. Точността на позиционирането е около 100m.

В ДЦ информацията се изобразява на електронна карта на района, където е транспортното средство. Цялата входяща и изходяща информация се архивира. И в произволен момент може да бъде представена, както в графичен, така и в табличен вид за анализ.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО