Акумулатори и батерии перспективи

Акумулатори и батерии перспективи, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии перспективи

Едни от най-важните направления в развитието на оловния акумулатор са създаването и производството на херметически и необслужваеми батерии. Под тези термини се разбира както напълно херметизирани акумулатори, в които напълно е реализиран кислородният цикъл, така й батерии с предпазни клапани. В последно време се появиха също батерия с обикновена конструкция, но ненуждаещи се от периодично доливане на вода при експлоатацията. На значително усъвършенстване се подложиха и обикновените традиционни типове оловни акумулаторни батерии. Разработват се и се внедряват в производство на ефективни саморазряда на (a – нафтол) и разширители; разработват се и намират приложение нови корозоустойчиви сплави като оловно-калциевите, използвани при производството на херметизирани и стационарни акумулатори.

С разработването и производството на херемтични акумулаторни батерии се занимават някои западни фирми, като “Зоненщайн” (ФРГ), “Кромптон Паркинсон Лтд” (Великобритания), “Дженерал Електрик” (САЩ), “Юаса” (Япония) и др.

Решават се редица технологични и конструктивни проблеми: разработка на оловно-калциеви сплави и технология на отливане на плочите; разработка на гелообразен електролит; разработка на метод на зареждане, непозволяващ газоотделяне; рационално озползване на активната маса и ефективни добавки, снижаващи газоотделянето; разработка на конструкции, изключващи отделянето на аерозоли и изтичане на електролит.

Съветската акумулаторна промишленост усвоява производството на стартерни необелужваеми батерии 6СТ-55 АЗН за леки автомобили ВАЗ-2108 и новия модел “Москвич”. Подготвя се серийно пускане на други необслужваеми акумулаторни батерии от типовия ред 6СТ-44А, 66СТ-55А, СТ-66А, 6СТ-77А, 6СТ-88А, 6СТ-110А.

Проблемът за създаване, на необслужваеми батерии по принцип се решава по два пътя:

  • възвръщане на разлагащата се вода в акумулатора по пътя на рекомбинацията на отделящите се при зареждането газове;
  • многократно намаляване скоростта на газоотделяне при зареждане и съхранение на батерията по пътя на прилагане на плочи от безантимонни сплави или сплави, съдържащи малко количество антимон.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО